Lamma leikar seg medan mødrene er opptekne med andre ting.

Sauesanking i Jostedalsbreen Nasjonalpark