Av dyra på garden sel eg kjøt av kje, geit og lam, dampepølser, hamburger og speka produkt som spekepølse av geit, spekelår av kje og pinnekjøt av kje. Tilgjengelege produkt varierar gjennom året. Produkta får du kjøpt på REKO-ringen Stryn, REKO-ringen Hornindal, REKO-ringen Nordfjordeid og REKO-ringen Ørsta/Volda, eller på lokale marknadar. Det er også høve til å hente på garden etter avtale. Spekemat og skinn kan sendast i posten.

Produkt av kje
Stjernekje: Lår (ca 1 kg), bog (ca 800 gram), ribbesider (heile, ca 1,5 kg)
Haustkje: Lår, grytekjøt, sadel (skiva), svange, kotelettar, kjøttdeig, skank, indrefilet, bogsteik (med nett, uten bein), spekelår (ca 1 kg), pinnekjøt.

Produkt av geit
Kjøttdeig, heile lår, bog og ribbeside, svange, skank, lår i skiver, grytekjøt, indrefilet, ytrefilet, lårsteik (med nett, uten bein), spekelår, pinnekjøt, hamburger, dampepølse, kjøttdeig.

Produkt av lam
Fårikålkjøt, sadel (skiva), heil ribbeside, heilt lår, skiva lår, lårsteik (med nett, uten bein), kjøttdeig, pinnekjøt (røykt og urøykt).

Produkt av sau
Dampepølse, spekelår.

Speka produkt

  • Spekepølse av geit, ca 360 gram eller ferdig skiva ca 100 gram, fire forskjellege: Naturell,

          ramsløkpølse, raudvinspølse, einebærpølse

  • Spekepølse av sau (fårepølse), ca 360 gram eller ferdig skiva ca 100 gram 
  • Spekelår av haustkje, geit, sau
  • Pinnekjøt av haustkje (utseld)

Skinn
Lammeskinn frå norsk kvit sau (NKS). Kvite skinn, men også nokre svarte skinn med litt kvitt. 
Kjeskinn, små og store.

Skinn med trykk
Eg trykker også på skinn både av kje og lam. Utvalet vil variere gjennom året. 

Det varierar litt etter sesong kva eg har tilgjengeleg og har du ynskjer kan dette førehandsbestillast til slaktesesongen. Kje vert stort sett slakta i april/mai, men også noko på hausten. Lammesesongen er frå ca september, sau i september (kun på bestilling) og november, noko lam i mars. Geit ca i november/april/august. 

Spekepølse av geit. Ca 370 gram.

Grytekjøt av kje.

Kjekjøt av stjernekje.

Spekelår av haustkje, ca 1 kg.

Fårikålkjøt.

Kjøttdeig/kverna geitekjøt,

Lammesadel, skiva. 

Kvitt lammeskinn frå NKS (Norsk kvit sau)

Lite kjeskinn med trykk.

Pinnekjøt av haustkje, ca 1,5 kg. 

Mjuke og varme skinn.

Kjeskinn i forskjellege fargar og mønster.

Lammelår. 

Svart lammeskinn frå NKS (Norsk kvit sau)

Sitteunderlag av lam med trykk.

Veldig mykje godt som kan lagast av kje, geit, lam og sau